Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων - myDATAΥπηρεσιες

Παρέχουμε πλήρες φάσμα λογιστικών υπηρεσιών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ελαχιστοποιώντας τα λογιστικά τους έξοδα και ελευθερώνοντας πολύτιμους πόρους. Βασικός στόχος είναι η αποδέσμευση των ιδιοκτητών – επιχειρήσεων από τις μη βασικές τους δραστηριότητες.
Η βαθιά γνώση της νομοθεσίας, η συνεχής εκπαίδευση μέσω παρακολούθησης σεμιναρίων, η άρτια μηχανοργάνωση, η συνδρομή σε επαγγελματικά περιοδικά και η χρήση λογισμικού βάσεων δεδομένων εγγυάται το αποτέλεσμα και μας διαφοροποιεί από παρόμοιες υπηρεσίες λογιστικής.
Αναλαμβάνουμε την παροχή ολοκληρωμένων λογιστικών υπηρεσιών προσαρμόζοντας το μοντέλο υπηρεσιών στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.