Αρχική

Το λογιστικό γραφείο βρίσκεται στην οδό Αλατσάτων 6 Βύρωνας όπου θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210 7663382, fax +30 210 7654911.
e-mail: kostas@taxline.gr
Accounting office is located at 6 Alatsaton street in Vironas – Athens – Greece.
We will be happy to assist you.
Phone +30 210 7663382, fax +30 210 7654911.