Διαχείριση Μισθοδοσίας ΠροσωπικούΥπηρεσιες

Προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες μισθοδοσίας προσωπικού. Παρακολουθούμε ολοκληρωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν τη μισθοδοσία των εργαζομένων και καλύπτουμε οποιαδήποτε περίπτωση μισθοδοσίας, ακόμη και την πλέον σύνθετη.
Διαθέτουμε το πλέον ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που επιθυμούν να εξασφαλίσουν την άριστη οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε απόλυτα ακριβείς υπολογισμούς μισθοδοσίας, αποτελεσματικές διαδικασίες για την πρόσληψη, την απόλυση, τις αναδρομικές αποδοχές καθώς και άριστη επικοινωνία με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.