Παρέχουμε υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον παρουσιάζει νέους κινδύνους και προκλήσεις καθημερινά. Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι πρέπει να ασκούν τις δραστηριότητές τους με διαφορετικό τρόπο. Τα μη βασικά καθήκοντά τους ανατίθενται σε τρίτους επειδή επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο με τον διακριτικό τίτλο Taxline ιδρύθηκε το 1995 και το διευθύνει ο Κωνσταντίνος Ταλάντζης αδειούχος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με άδεια Β΄τάξεως και Α.Μ.: 10735. Προσφέρουμε μια σειρά από επαγγελματικές υπηρεσίες όπως: τήρησης λογιστικών βιβλίων, φορολογικές συμβουλές κ.ά.. εστιάζοντας και αποκτώντας ειδίκευση σε μικρές έως μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Με τις ιδιαίτερα προσιτές, προσαρμοσμένες και κλιμακούμενες οικονομικές λύσεις που προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, οι επιχειρήσεις – πελάτες μας ωφελούνται σε σημαντικό βαθμό τόσο σε χρόνο όσο και σε οικονομικούς πόρους, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν στις προσπάθειες για τη μεγιστοποίηση των βασικών τους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το βάθος και το εύρος της εικοσιπενταετούς εμπειρίας που έχουμε αποκτήσει μας επέτρεψε να αναπτύξουμε ένα πλήρες φάσμα υποστήριξης και καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες της εμπιστοσύνης που πολλοί από τους πελάτες μας περιβάλλουν.
Η σημαντικότερη για μας ανταμοιβή.