Τήρηση βιβλίων

Παρέχουμε πλήρες φάσμα λογιστικών υπηρεσιών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ελαχιστοποιώντας τα λογιστικά τους έξοδα και ελευθερώνοντας πολύτιμους πόρους. Βασικός στόχος είναι η αποδέσμευση των ιδιοκτητών – επιχειρήσεων από τις μη βασικές τους δραστηριότητες. Η βαθιά γνώση της νομοθεσίας, η συνεχής εκπαίδευση μέσω παρακολούθησης σεμιναρίων, η άρτια μηχανοργάνωση, η συνδρομή σε επαγγελματικά περιοδικά και η…

Μισθοδοσία

Προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες μισθοδοσίας προσωπικού. Παρακολουθούμε ολοκληρωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν τη μισθοδοσία των εργαζομένων και καλύπτουμε οποιαδήποτε περίπτωση μισθοδοσίας, ακόμη και την πλέον σύνθετη. Διαθέτουμε το πλέον ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που επιθυμούν να εξασφαλίσουν την άριστη οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού &…