Τήρηση βιβλίων

Παρέχουμε πλήρες φάσμα λογιστικών υπηρεσιών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ελαχιστοποιώντας τα λογιστικά τους έξοδα και ελευθερώνοντας πολύτιμους πόρους. Βασικός στόχος είναι η αποδέσμευση των ιδιοκτητών – επιχειρήσεων από τις μη βασικές τους δραστηριότητες. Η βαθιά γνώση της νομοθεσίας, η συνεχής εκπαίδευση μέσω παρακολούθησης σεμιναρίων, η άρτια μηχανοργάνωση, η συνδρομή σε επαγγελματικά περιοδικά και η…